Nhạc Việt - Nhạc INDIE
Niềm Tim Phía Trước Nguyễn Phi Hùng
Vo Va Bo Tuấn Phạm
Người hùng HamLet Trương
Yêu Nhầm Người Lê Bảo Bình
Gieo Nguyễn Phi Hùng
Năm ấy Đức Phúc
Mê Muội Bùi Lan Hương