Nhạc Việt
Tự Nguyện Thái Thùy Linh
Tình Anh Em Kinh Luân
Không Thể Một Mình Trần Trung Đức
Đừng Hẹn Kiếp Sau Đình Dũng - ACV
Mình Nói Về Hy Vọng Phạm Hồng Phước - Bích Phương
I Miss You. Ưng Đại Vệ
Giac Mo Qua Xa Khánh Phương
Mẹ Nguyễn Ngọc Anh
Còn Lại Nỗi Cô Đơn Khưu Huy Vũ - Đinh Kiến Phong
Bèo Dạt Mây Trôi Hồ Quỳnh Hương
I'm Akira Akira Phan
Học Trò Teen Bằng Cường - Nguyễn Đình Vũ
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Biển Tình

Lưu Ánh Loan - Huỳnh Thật

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

05
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06