Nhạc Việt

Yêu Vội Vàng Lý Kiến Hào
Hai Đứa Mình Yêu Nhau Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
quê tôi Thùy Chi
Qua ngày mai Tiên Tiên
Phận Duyên Đức Anh - Huy Vạc
Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng Đoàn Minh - Mai Lệ Quyên
Đừng cố yêu Khắc Việt
Nhớ Em Minh Vương M4U
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10