Nhạc Việt

Nhà con ở đâu Nhạc không lời
Đế Vương Đình Dũng - ACV
Em Là Duy Nhất Lâm Chấn Kiệt
Thằng Tàu Lai Remix Cao Tùng Anh - DJ Hiếu Phan
Buồn Tim - Vũ Duy Khánh
Lối Thu Xưa Giang Trường
Lời Mẹ Ru Bảo Yến
Ước Nguyện Đầu Xuân Phương Anh Bolero
419 OSAD - Dick
Make U Mine Cường Seven
Kí Ức Buồn Hiền Thục
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10