Nhạc Trẻ

Energy Cypher Phaos - Phuc Van
Cổ Tích Erik (ST.319)
Cô Tiên Chí Thành Danh
Thê Lương Phúc Chinh
Nhớ Trường Phát - SouthC
IDLU Mr.a
Một Tỷ View Snoop Dee - Ja Mi Lah
Tik Tắc Beat S.Oliver - Vũ Hoài Sơn
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09