Nhạc Trẻ

Thật Là Khó Nhiều Ca Sĩ - Carter Phạm
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Thuốc D.U.C - anh Rio
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mong Có Em Ngày Mai Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Sài Gòn Night Tronie Ngô - V.A
Điều Ước Của Anh Hồ Quốc Việt
Tự Hào Việt Nam Minh Trang Lyly
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10