Nhạc Trẻ
Em Muốn Ta Là Gì? Thanh Hưng Idol
Em Luôn Ở Đây Phạm Hiểu Băng
Đi Về Nhà JustaTee - Đen
Ngàn Dặm Xa Nhiều ca sĩ
Này Thì 08/03 Beat Nhii - Lâm Nguyên
Quay Lưng Mà Đi Lương Chấn Nam
Cưới Đi 2T - ChangC
1 Lần Trọng Hiếu
Hà Giang Ơi Quách Beem
Cánh Hồng Phai Hồ Quang Hiếu
Em Có Quay Về La Hoàng Phúc
Vô Tư Trang
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Cưới Thôi

Masew - B Ray

10
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

11
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

03
Lily

Nhiều ca sĩ

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

09