Nhạc Trẻ

Biển đời Hoàng Châu
Ngân Nga Ty An Bảo
Sắc Màu Tùng Dương
Nỗi Đau Mình Anh Châu Khải Phong
Yêu Vì Ai Yêu Vì Em (Ver. 2021) Dương 565 - Nhiều Ca Sĩ
APOLLO 11 IMATXI - Flymingo
CHAYS Nhiều Ca Sĩ - Luxuyen
Tình Đơn Phương Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Xuân Về Nguyễn Đình Chương
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10