Nhạc Trữ Tình

Gái nhà nghèo Lý Diệu Linh
Hương tình yêu Hoàng Vĩnh Nam
Lan Và Điệp 4 Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
Hương Sắc Miền Nam Dương Ngọc Thái - Thúy Hằng
Định Mệnh (New Ver.) Hương Ngọc Vân
Thằng Hai Xa Xứ Phi Bằng - Lâm Thiên Bảo
Áo mới Cà Mau Giang Bích Ngọc