Nhạc Trữ Tình
Để Gió Cuốn Đi Thiên An - Lệ Hồng
Trót đã yêu em Lưu Ánh Loan - Hoàng Vĩnh Nam
Bài ca Tết cho em Cao Hoàng Nghi
Kẻ Trắng Tay Dương Hoàng Phúc
Bông mua tím Ý Hương - Duy Vũ
Ai Cho Tôi Tình Yêu Nguyễn Hoàng Nam
Huế Buồn Thi Phượng
Vợ tôi Nguyễn Kha
Đội Ơn Chúa Mà Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Trúc Đào Nhiều ca sĩ
Cánh Thiệp Đầu Xuân Phương Anh Bolero