Nhạc Trẻ

RÓTDI Nhiều Ca Sĩ - Khác Họ Records
Yêu Nắm Emily - BigDaddy
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Túp Lều Vàng Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Nửa Thập Kỷ Hoàng Dũng
Sẽ Mãi Yêu Anh Nguyễn Hải Yến
Vì Anh Vẫn Hoàng Dũng
EDL Kyle - Vương Step