Nhạc Trữ Tình

Xóm Đêm Lâm Minh Thắng
Ngưu Lang Chức Nữ Đào Phi Dương - Việt Trinh
Thao Thức Vì Em Lâm Bảo Phi
Lòng Mẹ Đông Nguyễn - Huỳnh Tùng
Lá Thư Cuối Cùng Tuấn Quang - Kỷ Quốc
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Người giàu cũng khóc Lương Tấn Đạt
Ngày xưa ơi Hải Dương
Mèo Hoang (Remix) Lương Gia Cường