Nhạc Trẻ

Cục Cưng Beat Hữu Ngọc Diệu - Long Hoàng
Giờ Sao? Kaycee - DouTz
Cảm Ơn BreakBones
Chơi Vơi (Hiphop Remix) Feliks Alvin - Allen
Em Nào Nhớ Tui RTee - Thiên Khôi
Em Ơi VicKyBraak
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
Người Thay Thế Garrick - Beo
Mưa Hoa Tàn Trương Như Anh
Đến Khi Anh Ấy Trở Về Lý Tuấn Kiệt (HKT)
Chắp Vá Hương Ly
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10