Nhạc Trẻ

Bỏ Lại Anh Lê Hiếu
Tình Chơi Vơi Nguyên Hà - Vũ Đặng Quốc Việt
Tìm Nơi Đâu Võ Đăng Khoa
Sai Lầm Của Anh Lê Thúy Chi
Em Muốn Ta Là Gì Thanh Hưng Idol
Đã Bao Lâu Nguyên Hà
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Điều Anh Mong Lương Chấn Nam
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10