Nhạc Trữ Tình

Gõ Cửa Trái Tim Hoàng Châu - Hồ Duy Thái
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Em Về Kẻo Trời Mưa Khánh Bình - Lan Vy
Tuổi Học Trò Thanh Diễm - Khánh Hưng
Có Ai Nói Với Em Ngô Lan Hương
Mưa nửa đêm Mã Tuyết Nga
Niềm Tin Nơi Chúa Linh Mục Quang Lâm
Nhớ Người Yêu Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Cầu cho cha mẹ 2 Lưu Ánh Loan - Dương Hồng Loan