Nhạc Trẻ

Dại Khờ Nhiều Ca Sĩ - D'CEE
Quên Norsmither
Người Cuối Cùng Tống Gia Vỹ
Dream Nhiều Ca Sĩ - Quân Bùi
Hết Duyên Tình Tan Châu Khải Phong - Pháo
Cho Anh Lý Do Hieu Dang - anh PHUC
Tìm Nơi Đâu Võ Đăng Khoa
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Thanh Xuân

Da Lab

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Cà Phê

Min.

06
Chào Việt Nam

Khánh Linh - M4U

09
Đế Vương

Đình Dũng

10
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Thanh Xuân

Da Lab

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

09
Cà Phê

Min.

10
Đế Vương

Đình Dũng

11