Nhạc Trữ Tình
Duyên tình đắng cay Đoàn Minh - Đinh Thiên Hương
Một Mình Thôi Như Phượng
Nghèo Hoàng Minh Thắng
Lan Và Điệp 4 Như Phượng
Ngày Buồn Quang Linh
Nội Tôi Ngọc Hân
Cho Con Thêm Lòng Tin Linh Mục Quang Lâm
Nhạt Nắng Quốc Vũ
LK Hình Bóng Quê Nhà - Tính Thắm Duyên Quê LÂM HOÀNG NGHĨA - Dạ Thảo My
Tiền Đàn Bà Là Máu Bảo Hưng Miền Tây
Tình Lỡ Cao Hoàng Nghi