Nhạc Trẻ

Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Đế Vương Đình Dũng
Tình Yêu Mang Theo Lương Chấn Nam
Hopeless Battery - normie
Đến Một Lúc Hàn Trương - JungLy
#5K Lâm Nguyên
Yêu Đâu Mà Biết Chun - LUNY Vũ Duy Anh​​
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
Đắm Say Rồi Sùng Chẩn Páo
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10