Nhạc Trữ Tình
Tiền Thắng Tình Thua Quách Thành Phú
Liên khúc 4 Sơn Hạ
Đón Em Về Quê Nguyễn Đình Chương
Nhạc rừng Trung Hậu
Ước Vọng Tình Xuân Nguyễn Đình Chương
Thuyền Xa Bến Đỗ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Bạc Bẽo Khang Lê
Màu Hoa Tan Vỡ Hiền Trang - Đào Phi Dương
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Trở Lại Bạc Liêu Dương Đình Trí - Đào Phi Dương
Đêm Cuối Tình Yêu Ái Xuân - Ngô Quốc Linh