Nhạc Trẻ

Chỉ Là Vì 2T - Venn
Yêu Em Ngọc Sơn
Và Em MEC Music Club
Tùy Hứng Lý Qua Cầu Hà Anh Tuấn - Marzuz
Nhạt Nhòa Nhiều ca sĩ
Ghen Cô Vy Nhiều ca sĩ
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Hẹn Yêu Lương Chấn Nam
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

01
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

02
Cà Phê

Min.

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Đơn Giản Anh Yêu Em

Hồ Quốc Việt

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

10
Có Em Đây

Nhiều ca sĩ

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Cà Phê

Min.

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

10
Thanh Xuân

Da Lab

11