Nhạc Trữ Tình

Đừng Phụ Lòng Nhau Đông Nguyễn - Hoàng Thiên Kiều
Tôi Đưa Em Về Đó Đào Phi Dương
Ai khổ Vì Ai Như Phượng
Nắng lên xóm nghèo Trường Sơn - Kim Thư
Trang Nhật Ký Quỳnh Như
Tình Lỡ Vũ Hoàng
Yêu Người Chung Vách Hương Ngọc Vân
Xuân hồng vắng em Huỳnh Tuấn Linh
Hồi Ức Lan Và Điệp Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Ngũ Sắc Dâng Hoa Linh Mục Quang Lâm
Gõ Cửa Trái Tim Diệu Thắm
Xuân Xa Mẹ Hiền Lê Phương Bình