Nhạc Trẻ

Em Gái Mưa Cover Đỗ Phú Quí
Người Anh Yêu Anh Không Biết Yêu Phan Đặng Trùng Dương
Anh Chưa Thể Quên Hồ Quốc Việt
Cũng Bởi Vì Beat Dưa Hấu - Quyên
Dola Dola Tô Tài Năng
Vì Sao Cuối Cùng Nhiều Ca Sĩ - Big Q
Đơn Phương Tiền Truyện Juan Phi - Chuột Sấm Sét
Khẩu Nghiệp Rapper Thảo My
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10