Nhạc Trữ Tình

Mùa Sầu Riêng Bảo Nguyên
Lưu Bút Ngày Xanh Nguyễn Hồng Ân
Thương Quá Việt Nam Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Đam Mê Ngọc Hân
Công Ơn Cha Mẹ Thích Trung Đạt
Rước Tình Về Với Quê Hương Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Tình ca đã qua 11 Nguyễn Đình Chương
Biển Dâu Ngọc Huyền