Nhạc Trẻ

Cưới Đi 2T - ChangC
Bên Trái Kiên Trịnh
Thầm Yêu Phùng Khánh Linh
Tại Sao? Kiên Trịnh
Thê Lương Phúc Chinh
Chờ Anh Em Nhé (Beat) Thiên Dũng - Rum
Đừng Giận Anh Nhé Baby Dương Nhất Linh - Dương Gia Khánh
Giờ Sao? Kaycee - DouTz
Right Here Right Now Masta B - Moona
Thiếu Phụ Kim Kim Ga
Nói Chia Tay Thật Khó Thùy Chi - Trấn Thành
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08
Thức Giấc

Da LAB

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Thê Lương

Phúc Chinh

05
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

06
Hương

Văn Mai Hương - Negav

07
Hẹn Kiếp Sau

Khả Hiệp

08