Nhạc Trữ Tình
Chuyện Chúng Mình Huy Thái - Thành Nguyên
Xuân Và Tuổi Trẻ Phạm Thanh Thảo
Say Thanh Cường
Tình Thắm Duyên Quê Hương Ly - Phước Lộc
Chuyến Tàu Hoàng Hôn Trịnh Nam Phương
Nhật Ký Đời Tôi Trường Sơn - Ngô Quốc Linh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10