Nhạc Trẻ
Cruz On U Alex Cao - Leon
Yên Nhạc Nhà Quạ
Lẩu Mưa Phạm Nhật Bu
Late Night Andree Right Hand - Rhymastic
Mùa Xuân Đến Em Ơi Mùa Xuân Đã Đến Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Trái Banh Kỳ Diệu Phạm Hồng Biển
Lầm Tin Nhiều ca sĩ
Lak Nhiều ca sĩ
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

04
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

06
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

07