Nhạc Trẻ

Em Đến Nguyễn Tấn Đạt
Tết Đến Rồi Sao Chẳng Thấy Em Đâu Hoàng Bảo Nam - Hùng Hào Hoa
Vô Vọng Lương Chấn Nam
Mẹ Ơi Đừng Khóc Trương Linh Đan
Chỉ Trừ Em Ra Chic Quỳnh
Con Gió Nhiều Chuyện Hakoota Dũng Hà - Vũ Đặng Quốc Việt
Dối Lừa Dương Yến Phi
Lời Chưa Nói Trần Thu Hà