Nhạc Trữ Tình

Đừng Nói Xa Nhau Yến Phương - Chế Tuấn
Hồng Nhan Trúc Chi
Sao Không Thấy Anh Về Hồng Phượng - Tuấn Tú Bolero
Về Quê Anh Đi Quách Thành Danh
Điệu Buồn Trên Sông Hoàng Minh Thắng
Lk1 Khúc Ca Ngày Mùa Tống Hạo Nhiên - Nhiều Ca Sĩ