Nhạc Trẻ

Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Là Do Em Xui Thôi Nhiều ca sĩ
Không Cùng Quan Điểm Lương Chấn Nam
Shy (Prod by Toonmusic) Tô Châu - Triệu Vy
Ủa! Tết Rồi Sao? Nhiều Ca Sĩ - Khoa Nhí
Real Love JustaTee - Kimmese
Bốn Chữ Lắm Khánh Bình
Anh Mãi Buồn Khánh Đơn
Em Ơi Vui Lên Ngọc Sơn
Mùa Thu Năm Ấy Hồ Trung Dũng