Nhạc Trẻ
Xuân Xa Thanh Phúc - Đức Lợi
Sài Gòn Lâu Phai Dế Choắt - anh Hạ
Trớ Trêu Nhiều Ca Sĩ - Mcee Blue
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Quái Vật Không Tên Cao Bá Hưng - Dế Choắt
Một Ngày Mùa Đông Hoàng Hải Dương - Koo
Tại Vì Em Crocolive
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

05
Cà Phê

Min.

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Thanh Xuân

Da Lab

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11