Nhạc Trẻ

Hạ Màn Hoàng Ngọc Hà
Out Feeling DEEPLE D
Hơn Tất Cả Bằng Cường - Bảo Anh Gemini
Việt Nam Cố Lên Nhiều Ca Sĩ - Isaac Thái
Không Một Ai Bằng Em Nhiều Ca Sĩ - Kang
12th Floor DealH - MCVine
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
Tự Hào Việt Nam Minh Trang Lyly
Ước Nguyện Cao Quân Kiệt
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

09
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

10
Thê Lương

Phúc Chinh

11
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

03
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

07
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11