Nhạc Âu-Mỹ
Followers Nhiều Ca Sĩ - Martin Garrix
Learn To Fly Elton John - Surfaces
Online Love Conan Gray
Space Ghost Coast To Coast Glass Animals - Bree Runway
Rain On Me Lady Gaga - Ariana Grande
Another Life Nhiều Ca Sĩ - Surf Mesa
Animals Sheppard
April 7th The Maine
Marsh Eminem
Love In The Dark Jessie Reyez
Lost Maroon 5
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10