Nhạc Trẻ

Ngộ Nhận Trương Y Du
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Nonstop Anh Yêu Em Phạm Trưởng
Chạm Vào Hơi Thở Thủy Tiên - Nhóm VMusic
Not Alone Nhiều ca sĩ
Em Về Tinh Khôi Trần Thu Hà
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10