Nhạc Trẻ

Broken Luv BPT - Lasmo
Gửi Đến Tương Lai Junkii Trần Hoà
Em Đừng Đi Wansentai - Jayden
Là Vì Em Sai Cao Nam Thành - Bạc Cầm Diễm My
3 1 0 7 Nâu - Dương
Tàn Niệm Mưa Duy Hoang Phong
Nếu Có Mai Sau Kalee Hoàng - Thành Tar
Ai Bán Nỗi Cô Đơn Beat Nguyễn Đình Vũ
Quên Em Đi Twinkly Tus - Droppy
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10