Nhạc Trẻ

Vì Chúa yêu chúng ta trước Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Khúc Dân Ca Châu Ngọc Hiếu
Cứ Vội Vàng (Ballad) Lương Chấn Nam
Come Close Black P
LK Từng Kỷ Niệm Bằng Cường
Như Thế Thôi Nhiều ca sĩ
Sunday Hiphop Cypher Nhiều Ca Sĩ - 16 Typh
Hồi Ức Nhiều Ca Sĩ - Bee
Lỗi Của Anh (Piano) Lương Chấn Nam
Em Hàng Xóm 2Can - Sóc Nâu
Xuân Đã Về Đàm Vĩnh Hưng