Nhạc Trẻ
Thê Lương Phúc Chinh
Tình Yêu Có Lý Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi
Dáng Em Lụa Là Trần Nguyên Thắng
Để Em Sống CM1X - Pháo
Sweetie D-TEDDY - anh JN
Ai Mang Em Đi Trần Đình Tôn
Níu Duyên Lê Bảo Bình
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10