Nhạc Trẻ

Cưới Thôi Masew - B Ray
Thê Lương Phúc Chinh
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Đế Vương Đình Dũng
2K GIRLS KIXX - DYOR
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Tết Sum Vầy Phương Mỹ Chi - Tamke
Mừng Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Hiền Mai
‎Tết It Up Charles Huỳnh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

06
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

10
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

04
Đế Vương

Đình Dũng

05
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09