Nhạc Trẻ

U Don't Know Vĩnh Hoàng - MC Wiz
Điều Chưa Nói Linh Cáo - Winno
Em Thật May Mắn Beat Nguyễn Hữu Thành
Mùa Hè Ấy Em Khóc Ngô Lan Hương - Lahi
Cưới Thôi Masew - B Ray
Một Chill Thu Yamix Hầu Ca - MRM
Mình Xa Mình Yêu GIANG NGUYỄN - Lương Chấn Nam
Happier Tomorrow Thanh Vân Hugo
Hẹn Quân DaK
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10