Nhạc Trẻ
SA LIFE Nhiều Ca Sĩ - $A Milo
Khúc Hát Cho Em Lương Chấn Nam
Cưới Thôi Masew - B Ray
Cha Già Rồi Đúng Không Phạm Hồng Phước
Vắng nhau rồi Phú Tiến Phú
Em À Xám - Ngọc Dolil
Tết Này Con Sẽ Về Quyên - Dale Dee
Đừng Buông Tay Anh Khánh Phương
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10