Nhạc Trẻ

Ngắm Hoa Lệ Rơi Ưng Hoàng Phúc
Xoa Het Di Q Version Quang Đăng Trần
Em Đã Đến Châu Khải Phong
Chấp Nhận Cover Đỗ Phú Quí
Đố Anh Đoán Được Bích Phương - 1989s Entertainment
Tung hoa Lương Gia Huy
Tách Trà Thanh Xuân Văn Mai Hương
Cưới Thôi Masew - B Ray
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10