Nhạc Trẻ
Yêu Làm Chi Trung Quân - Huỳnh Tú
Nói Chia Tay Thật Khó Thùy Chi - Trấn Thành
Đế Vương Đình Dũng
Ai Ngờ Mai Linh - Quang Chợ Lầm
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Tình Yêu Có Lý Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi
Anh Đang Khóc Đấy Sao Trương Thảo Nhi
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10