Nhạc Trẻ
Sắc Úa Hoa Tàn Kim Thu Phong
Vì Ai Em Đổi Thay Đăng Chương
Falling Down Seachains
Nơi Đó Chỉ Còn Lại Thế Anh Shinichi
Tình Tan Dương Nhất Linh
LIGHT Charles Huỳnh - Kim Chi Sun
Đã Từng La Hoàng Phúc
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

06
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

07
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11