Nhạc Trẻ

Anh Đang Nhớ Em Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Khi Ta Biết Nhiều Ca Sĩ - Dyan
Mừng Tết Việt Nam Nhiều Ca Sĩ - Hiền Mai
Cưới Thôi Masew - B Ray
Cô đơn sớm tối Phùng Khánh Linh
Ai Mang Em Đi K-ICM - APJ
Vì Anh Yêu Em Doll Phan Hiếu
Ooh Just You Lê Thiện Hiếu
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10