Nhạc Trẻ
Xa Quê Hưng Trần RB
Em Yêu Người Khác Mà Châu Khải Phong - Chu Bin
Tìm Đến Nhau Trung Trần
Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời Lương Bích Hữu - Ngô Kiến Huy
Về Phía Mưa Lương Chấn Nam
Hương Văn Mai Hương - Negav
Tình Nhạt Phai Quốc Thiên
Bánh Mì Mít Việt Linh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10