Nhạc Trẻ

Rain In Seven (Part 2) Lil Shady - Nhiều Ca Sĩ
Có Em Đây Nhiều Ca Sĩ - JayM
BLACKJACK Soobin Hoàng Sơn - Binz
Mưa Thủy Tinh (Ballad) Lương Chấn Nam
Hạc Giấy (Guitar Ver.) Lương Chấn Nam
Là Vì Ai Minh Hằng
Giận Hờn Không Vui Nguyễn Hữu Kha - LeNham
Tạm Biệt Nhé (Acoustic Ver.) Lynk Lee - Phúc Bằng
Sao Mưa Còn Rơi Nguyễn Đình Chương