Nhạc Trẻ
Anh Mãi Yêu Em Nhật Tinh Anh
Và Em Đã Đến Nguyễn Hữu Thành
Tết Sum Vầy Phương Mỹ Chi - Tamke
Thương Masew - Dickson
Hai Người Hai Lối La Hoàng Phúc
Quên cách yêu Lương Bích Hữu
Đế Vương Đình Dũng
Cưới Thôi Masew - B Ray
Tôi Ngàn Năm Đợi Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Anh Đưa Em Đi Gigi Hương Giang
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10