Nhạc Trẻ

Chơ Vơ Vũ Cát Tường
Không Ai Ngoài Anh Trương Như Anh
Ta Vẽ Mùa Xuân Đinh Đaa - Min Min
Dĩ Vãng Cuộc Tình Lâm Chấn Huy
Lãng Khách Ngân Giang
Lối Thoát Machiot - Tuimi
Mang Tiền Về Cho Mẹ Nguyên Thảo - Đen
Trà Đá Nhiều ca sĩ