Nhạc Trẻ

Đâu Còn Đây Lee Ken - anh Nal
Con Trai Hoàng Minh Thắng
Broken Naggie - Zang
Đông Cuối PB Live Band
Đơn Giản Anh Yêu Em Hồ Quốc Việt
Khác Biệt To Lớn Chí Thành Danh
Mật Ong Rick - Đỗ Nguyên Phúc
Superman Rick - Rhy
But Me Too Freaky - Haro
Dẫu Có Muộn Màng Lương Bích Hữu
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

03
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Thê Lương

Phúc Chinh

07
Thức Giấc

Da LAB

08
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

09
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08