Nhạc Trẻ
Em Có Quay Về La Hoàng Phúc
Tình Duyên Lỡ Hẹn 2 Nhiều Ca Sĩ - Lee Ken
Dù Đã Có Quang Vinh - Thảo Trang
Mùa Xuân Gọi Mình Yêu Nhau Gin Tuấn Kiệt - Juky San
Lỗi Của Anh Ngô Kiến Huy
My Gurl Hành Or - Hổ
Em Muốn Là Nữ Hoàng Dương Nhất Linh
Đã Đến Lúc La Hoàng Phúc
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

05
Cà Phê

Min.

07
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

08
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Cà Phê

Min.

07
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

08
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

09
Thanh Xuân

Da Lab

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11