Nhạc Dance

Bận Yêu (DJ Eric Remix) Chấn Hào - Lý Tuấn Kiệt HKT
Đến Lúc Phải Dừng Lại (Remix) Trương Ngôn - DJ Hiếu Phan
Chim Trắng Mồ Côi Khưu Huy Vũ - Saka Trương Tuyền
Kiếp Tình Chung (Remix) Châu Khải Phong
Thành Bại Do Mình (Remix) Dương Nhất Linh - Phương Nguyễn
Em Mong Manh Lắm (Remix) Kim Ny Ngọc - Lâm Triệu Minh