Nhạc Trẻ
Cô Gái Vàng HuyR - Tùng Viu
Cưới Thôi Masew - B Ray
Not Alone Nhiều ca sĩ
Trái Tim Còn Đâu Đàm Vĩnh Hưng
Có Em Đây (Acoustic) Nhiều Ca Sĩ - JayM
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
3107 3 Nhiều Ca Sĩ - W/N
Em Muốn Ta Là Gì Thanh Hưng Idol
Tết Bình An Hana Cẩm Tiên
Dại Tuyên - buitruonglinh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10